kartony

kartony

Projektowanie opakowań

 

 

 

 

 

 

projektowanie opakowań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy kompleksowe przygotowanie projektów opakowań transportowych, ekspozycyjnych, materiałów POS takich jak standy czy displaye oraz opakowań jednostkowych. W pracy z opakowaniami jednostkowymi wykorzystujemy cały wachlarz dostępnych na rynku tektur litych, tworząc rozwiązania dostosowane do założeń sprzedażowych produktu. W zależności od potrzeb korzystamy z ekonomicznych materiałów bazujących na włóknach makulaturowych, ekskluzywnych wykonanych z uszlachetnianych włókien pierwotnych oraz specjalnych takich jak na przykład papiery barwione w masie. Projektując opakowania zbiorcze wykorzystujemy głównie tekturę falistą, która jest jednym z najpopularniejszych materiałów w branży opakowaniowej, a w części opakowań transportowych – praktycznie monopolistą. Dzięki rozwojowi technologii druku oraz procesów sztancowania, w połączeniu z nieograniczoną kreatywnością projektantów, opakowania transportowe, które kiedyś swój cykl życia kończyły na etapie sklepowych magazynów, dzisiaj z dużą śmiałością „wychodzą” na sklepowe półki, z pełną gracją eksponując sprzedawane dobra. Jesteśmy tego świadomi dlatego niemiernie ważne jest dla nas, aby grafika stanowiła integralną całość z projektem strukturalnym.

 

Aby optymalnie zapakować produkt, spełniając oczekiwania klienta, potrzeba jednak wiedzy interdyscyplinarnej i dużego doświadczenia. Należy uwzględnić wiele czynników takich jak odpowiednia technologia produkcji, efektywny proces pakowania u producentów dóbr, określona wytrzymałość zabezpieczającą zawartość w całym łańcuchu dostaw, funkcjonalność dla docelowego użytkownika oraz wyszukana forma przyciągająca uwagę konsumentów. Na etapie projektowania, określamy wymaganą wytrzymałość, dobieramy odpowiednie materiały i rozwiązania konstrukcyjne, a założenia weryfikujemy na podstawie prototypów w zawansowanym laboratorium wytrzymałościowym.

 

Współpracujemy zarówno z uczelniami technicznymi jak i artystycznymi, których studenci często nas wspierają swoim świeżym spojrzeniem. Proces projektowania oparty na „otwartych umysłach” wsparty zapleczem prototypowania cyfrowego oraz narzędziami komputerowej wizualizacji 3D sprawia, że możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

 

Środowisko naturalne jest dla nas niezmiernie ważne. Naszą polityką jest prowadzenie projektów minimalizując zużycie materiału, oraz eliminacje tworzyw sztucznych tam gdzie tyko to możliwe. Stworzyliśmy wiele autorskich koncepcji takich jak tekturowe zabezpieczenia elementów meblowych w 100 % wykonane z materiałów biodegradowalnych czy wkładki tekturowe zastępujące plastikowe wypełnienia.

 

Tektura nie ma dla nas tajemnic. Mamy w portfolio wielkogabarytowe inscenizacje, zabawki dla dzieci a nawet dla zwierząt, podziel się z nami swoją wizją – my przekształcimy ją w projekt.

 

Projektowanie opakowań

 

 

 

 

 

Projektowanie opakowań

 

 

 

Projektowanie opakowań

 

 

 

 

 

doradztwo techniczne

 

 

 

 

 

 

audyty optymalizacyjne

Dzisiejszą rzeczywistość zdominowały opakowania. Otaczają nas one wszędzie w codziennym życiu. Kiedy idziemy na zakupy, na sklepowych półkach widzimy setki, tysiące ich form – od prostych szarych opakowań transportowych, poprzez wspierające sprzedaż i poprawiając efektywność pracy obsługi praktyczne konstrukcje SRP po eleganckie wyrafinowane i kuszące opakowania jednostkowe. Kiedy wybieramy zakupy w zaciszu domowym, poprzez jakże wygodną i popularną aktualnie drogę e-commerce również nie możemy się bez nich obejść. Gdy zamawiamy na przykład wymarzone perfumy, kurier przynosi do naszych drzwi solidnie zapakowaną paczkę, najczęściej jest to karton z tektury falistej, zaprojektowany w taki sposób, aby przetrwał trudy tego specyficznego kanału dystrybucji. Po otwarciu widzimy piękne pudełeczko z tektury litej, a w środku szklany flakonik – dopiero w nim znajduje się pożądany przez nas produkt – reszta to opakowanie. Są pewne branże, w których patrząc na finalny produkt, można byłoby odnieść wrażenie, że producenci sprzedają i dostarczają opakowania, a nie produkty w nie zapakowane. Optymalne ułożenie procesów, dobór konstrukcji, materiałów, sposobu pakowania może okazać się kluczowym elementem w optymalizacji kosztowej procesu wytworzenia oraz logistyki. Firma POSkładani.pl oferuje szeroki zakres usług związanych z produkcją oraz użytkowaniem opakowań tekturowych. Oferujemy kompleksowe audyty, zawierające przegląd stosowanych opakowań, propozycję optymalizacji, oraz konkretnych rozwiązań redukujących koszty. Bardzo często, drobne zmiany w samym procesie pakowania, poprzez dobór najefektywniejszej i zarazem najoptymalniejszej kosztowo formy konstrukcji oraz weryfikacja jakości odbieranych opakowań może przynieść wymierne korzyści. Duże doświadczenie branżowe, współpraca z jednostkami badawczymi i naukowymi, sprawia, że możemy w sposób odpowiedzialny podjąć się nie tylko szczegółowych audytów, ale i pomóc we wdrożeniu proponowanych rozwiązań w życie. Przeprowadzenie projektu, poza wdrożeniem konkretnych działań, może okazać się świetną praktyczną metodą rozbudowania wiedzy i kompetencji personelu, w szczególności w dziedzinie kontroli, jakości jak i prowadzenia optymalnych zakupów.

 

Projektowanie opakowań

Projektowanie opakowań

 

 

 

projekty badawcze


 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieramy naszych klientów we wdrożeniu nowych technologii. Opracowujemy innowacyjne rozwiązania wymagane przy realizacji projektów unijnych. Posiadamy interdyscyplinarną wiedzę i doświadczenie. Współpracujemy z jednostkami badawczymi, instytutami i uczelniami wyższymi.

Obecnie realizujemy:

Kartony

Beneficjent POSKŁADANI.PL A.T.NOWAK SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt pn.

„Stworzenie centrum badań i rozwoju innowacyjnych opakowań transportowych i ekspozycyjnych wraz z opracowaniem technologii bigowania tektury falistej podczas produkcji opakowań i materiałów POS metodą numeryczną.”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Działanie 1.2

Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest podniesienie potencjału innowacyjnego firmy POSkładani.pl poprzez opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii oraz utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w oparciu o nabytą w ramach projektu aparaturę naukowo-badawczą. Nabyta infrastruktura umożliwi prowadzenie dalszych prac związanych z technologią produkcji opakowań i materiałów wykonanych z tektury falistej.


Wartość projektu : 1 089 789,46 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 683 837,52 PLN


Projekt realizowany w okresie 24.10.2018 r. – 31.05.2020r.


Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od p. Tomasza Nowaka, nr tel. 667 007 022,

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA - CELLMAT4EVER

Kartony

 

Innovative fire- and water resistant cellulose-based material


Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019


Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Okres trwania projektu: listopad 2020 r. - kwiecień 2024 r.


Kierownik projektu: prof. dr hab Bartłomiej Mazela (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


https://orcid.org/0000-0003-0138-3034


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Partnerzy:


Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NIBIO (https://www.nibio.no/en)


POSkładani.pl A.T. Nowak. (https://poskladani.pl/en/)


Założeniem projektu jest opracowanie innowacyjnych systemów wykorzystania biomasy leśnej przeznaczonej do produkcji zaawansowanych materiałów lignocelulozowych odpornych na zmienne warunki wilgotności powietrza i temperatury oraz na ogień.


Bezpośrednim celem projektu jest wytworzenie innowacyjnego materiału na bazie celulozy, surowca lignocelulozowego lub modyfikowanego drewna o nowych właściwościach użytkowych, tj. zmniejszonej palności i zwiększonej wodoodporności.


Zakres projektu obejmuje następujące zagadnienia:


Wpływ nanocząsteczek lub mikrocząstek węglowych oraz wybranych polimerów naturalnych na proces termicznej degradacji;


Wpływ silanów lub siloksanów oraz wybranych polimerów naturalnych na wodoodporność;


W ramach projektu przewiduje się:


1. Wytworzenie innowacyjnego wyrobu papierniczego o podwyższonej odporności na ogień poprzez inkrustację włókien celulozowych cząsteczkami węgla (np. Grafit, CNT) lub naturalnymi związkami polimerowymi bogatymi w węgiel; modyfikacja powierzchni drewna związkami polimerowymi w celu uzyskania podwyższonej odporności na ogień;


2. Wytworzenie innowacyjnego wyrobu papierniczego o podwyższonej wodoodporności poprzez silanizację włókien celulozowych lub obróbkę naturalnymi związkami polimerowymi; modyfikacja powierzchni drewna związkami krzemoorganicznymi lub sorbitolem w celu uzyskania podwyższonej wodoodporności;


3. Wytworzenie nowego materiału z drewna odpadowego w drodze jego homogenizacji, modyfikacji, prasowania lub formowania;


4. Hydrofobizacja tektury w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej w warunkach zmiennej wilgotności powietrza podczas transportu opakowań kartonowych;


5. Wytworzenie nowego materiału kompozytowego o zwiększonej odporności na ogień, zmniejszonej higroskopijności i zwiększonej hydrofobowości, jako wynik technologii opracowanych w ramach punktów 1-4.


Całkowity koszt realizacji projektu: 4 669 837,12 zł

Całkowita kwota dofinansowania na badania przemysłowe i prace rozwojowe: 4 505 837,12 zł
W tym dla POSKŁADANI.PL: 536 000,00 zł

 

Kartony

https://eeagrants.org

 

Uwaga Zmiana formy prawnej od 11-07-2022

Informujemy, że z dniem 11-07-2022r nastąpiła zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej z POSkładani.pl A.T. Nowak spółka jawna na POSkładani.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Numer NIP 7792425396 oraz REGON 302858516 pozostają bez zmian, zmianie uległ numer KRS na 0000979112.

 

Skontaktuj się z nami

 

Anna Nowak - Business Development Manager | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | +48 666 848 722   

 

Tomasz Nowak - R&D Manager | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | +48 667 007 022    

 

POSkładani.pl sp. z o.o. (dawniej: POSkładani.pl A.T. Nowak sp.j.), ul. Władysława Nehringa 8 lok. 1, 60-247 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000979112, NIP 7792425396, REGON 302858516.

 

POSkładani.pl R&D Packaging Center
Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań

Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych


zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:


POSkładani.pl sp. z o.o. (dawniej: POSkładani.pl A.T. Nowak sp.j.), ul. Władysława Nehringa 8 lok. 1, 60-247 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000979112,NIP 7792425396, REGON 302858516.


Dane będą przetwarzane w celu: nawiązywania relacji handlowych, zawierania i realizacji umów; rozpatrywania reklamacji; prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej; rozstrzygania sporów.


Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia


Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich oraz instytucji nadzorujących rozliczenie dofinansowania środków unijnych.


W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

  • 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • 2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • 3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • 4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
  • 5) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
  • 6) wniesienie skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Osobą kontaktową w imieniu administratora jest:

Anna Nowak

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;


tel. 666848722


Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek współpracy.